Beste leerkracht,

Welkom bij de scholengemeenschap Sint-Gorik. Wij zijn een verzameling van 17 katholieke secundaire scholen in Brussel.

De scholengemeenschap als samenwerkings- en overlegplatform. We bundelen de krachten door samen te werken op het gebied van inschrijvingen, promotie, het tegengaan van schooluitval, contacten met lerarenopleidiningen en ICT.

Het huidig personeelsbeleid rond tijdelijke personeelsleden gaat heel sterk uit van de autonomie van de individuele scholen zowel naar aanwerving, opvolging als evaluatie van de personeelsleden (met het oog op TADD). Het zijn de directies en besturen van de respectievelijke scholen die daar autonoom in handelen en waarbij van in het begin het goed functioneren van een personeelslid in elk van onze scholen als uitgangspunt wordt genomen. 

9 Schoolbesturen

Je werkgever is het schoolbestuur. Je kan het vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van een of meerdere scholen. Om die taak te vervullen, werft het bestuur personeel aan: een directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel, etc.

Het bestuur ontvangt werkingsmiddelen en subsidies van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en is verantwoordelijk voor het gebruik van die middelen. Een schoolbestuur werkt ook een pedagogisch project uit voor de school of scholen onder zijn bevoegdheid.

De 9 schoolbesturen die deel uitmaken van onze scholengemeenschap zijn:

 • Don Bosco-onderwijscentrum vzw, Don Boscolaan 15 , 3050 Oud-Heverlee
  Voor Don Bosco Technisch Instituut, Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 • Vzw Ignatiusscholen Brussel, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel
  Voor Jan-van-Ruusbroeckollege Forumlaan 4 1020 Brussel
  Voor Sint-Jan-Berchmanscollege Ursulinenstraat 4 1000 Brussel
  Voor Egied Van Broeckhovenschool Pierre Van Humbeekstraat 5 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Vzw Lutgardisscholen- Brussel, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem
  Ludgardiscollege Zandgroeflaan 2 1160 Oudergem
 • Vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen – West-Brabant, Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel
  Voor Regina Pacisinstituut Magnolialaan 2 1020 Brussel
  Voor Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 1 1020 Brussel
 • Vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten, A.Dansaertstraat 126, 1000 Brussel
  Voor Maria Boodschaplyceum Moutstraat 22 1000 Brussel
  Voor Imelda-Instituut Moutstraat 19-23 1000 Brussel
  Voor Mater Dei-Instituut Luchtvaartlaan 70 1150 Sint-Pieters-Woluwe
 • Vzw Sint-Goedele, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
  Voor Cardijnschool, Verheydenstraat 39 1070 Laken
  Voor Sint-Guido-Instituut Dokter Jacobsstraat 67 1070 Anderlecht
  Voor Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  Voor Sint-Pieterscollege Léon Theodorstraat 167 1090 Jette
  Voor Campus Kompas Tienerschool Gallaitstraat 58-60 1030 Schaarbeek
 • Vzw Sint-Lukas Kunstschool Brussel, Groenstraat 156, 1030 Schaarbeek
  Voor Sint-Lukas Kunsthumaniora Groenstraat 156 1030 Schaarbeek
 • Vzw Scheppers Anderlecht, Bergensesteenweg 1421, 1070 Anderlecht
  Voor Sint-Niklaasinstituut Bergensesteenweg 1421 1070 Anderlecht
 • Vzw Organisatie Broeders van Liefde Stropstraat 119 9000 Gent
  Koninklijk Instituut Woluwe Georges Henrilaan 278 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoe solliciteren?

Je reageert op een openstaande vacature of je solliciteert spontaan. Openstaande vacatures vind je meestal terug bij het regionale schoolbestuur, die hierboven worden opgelijst. Zij publiceren jaarlijks een lijst van alle vacante uren. Spontaan solliciteren kan op verschillende manieren:

 • Je stuurt je CV op naar de school (zie scholen)
 • Je kan ook je gegevens doorsturen naar de scholengemeenschap (info@sintgorik.be), die voor de verspreiding zorgt van de kandidaatstellingen naar alle 17 scholen van het katholiek secundair onderwijs.

© Alle rechten voorbehouden - privacybeleid
Illustraties door Jurgen Walschot - website door Companen